Medlemskyrkor

Följande kyrkor är medlemmar i Sveriges kristna råd:

Sveriges kristna råd leds av presidiet. Foto: Mikael Stjernberg.

Sveriges kristna råd leds av presidiet: Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd, Anders Arborelius, biskop, Stockholms Katolska stift, Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan och Dioscoros Benyamin Atas ärkebiskop, Syrisk ortodoxa kyrkan. Foto: Mikael Stjernberg.

Medlemskyrkor inom Sveriges kristna råd:

Lutherska kyrkor:
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Svenska kyrkan med EFS
Ungerska protestantiska kyrkan

Frikyrkor:
Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Equmeniakyrkan
Pingst – Fria församlingar i samverkan
Svenska Alliansmissionen
Vineyard Norden Adventistsamfundet (observatör)

Katolska kyrkan:
Stockholms katolska stift

Ortodoxa och Österländska kyrkor:
Armeniska apostoliska kyrkan
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Etiopiska ortodoxa kyrkan
Finska ortodoxa kyrkan
Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia Grekisk-ortodoxa metropolitdömet (observatör)
Koptiska ortodoxa kyrkan
Makedonska ortodoxa kyrkan
Rumänska ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Kristi förklarings församling)
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet) i Sverige
Serbiska ortodoxa kyrkan
S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka
Syrisk-ortodoxa kyrkan
Österns assyriska kyrka (Österländsk kyrka)
Österns gamla kyrka (Österländsk kyrka)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page